Nut en noodzaak van marketing

Auteur: Ina Oome
Categorie: column by INA!

Ondernemers denken vaak vanuit hun onderbuik als het marketing betreft (*) en meestal doen ze weinig tot niets aan marketing. Veelal denken ze vanuit kosten in plaats vanuit opbrengsten, daarnaast is marketing voor veel MKB-ondernemers een synoniem voor reclame of promotie. Waardoor de inzet van reclame en promotie vaak op onderbuikgevoel gedaan wordt en er aan marketing geen aandacht wordt besteed.

Strategie

Juist dat is tegenstrijdig, enerzijds besparen en anderzijds op onderbuikgevoel investeren. Wat als gevolg kan hebben dat ‘een ondernemer schiet met hagel’ in plaats van ‘weet waarop hij richt’. Wil je op termijn effectief omgaan met het marketingbudget en mee kunnen met de markt, concurrentie en ontwikkelingen dan is het zaak te zorgen dat de marketing strategisch op de rit staat.

‘Marketingstrategie is door de dynamische markt meer en meer van belang. Wie had er ooit gedacht dat bijvoorbeeld TNT-post  biefstukken zou gaan bezorgen? Dat online product customizing massaal door consumenten zou worden geadopteerd?’ De wereld verandert en verandert in hoog tempo. Vasthouden aan tradities en de uitspraak: ‘Maar we doen dit al jaren zo’ is geen optie. Het zijn niet de sterksten, maar de meest veranderingsgezinden die overleven.

De markt is veeleisender, de concurrentie is groter en de wereld dynamischer. Dit zorgt ervoor dat nagenoeg elke onderneming gedwongen wordt om hun concepten en verdienmodellen tegen het licht te houden en elke twee jaar de koers van het bedrijf moet evalueren en aanscherpen.

Marketingplan

Een goed doordacht marketingplan kan daarbij zijn dienst bewijzen. Zo kan er minstens eens in de twee jaar gekeken worden of de koers van het bedrijf het gewenste resultaat genereerd. Dat hoeft geen hoogdravend theoretisch rapport te zijn. Met de juiste verkenning van de markt, trends en wensen van het bedrijf kan een marketing strateeg dit vertalen naar een werkbaar adviesrapport met opsommingen op een tiental A4-tjes.

Een gedegen en begrijpelijke kapstok voor de ondernemer dat bestaat uit de kennis en ervaring van de ondernemer dat aan de hand van besprekingen wordt getoetst en afgezet tegen de informatie vanuit de markt.

  • Inventarisatie
  • doelstelling en vraagstukken van de ondernemer, wat is de missie en visie
  • Interne Analyse
  • algemene evaluatie en recapitulatie van de onderneming, aanduiden van de mate van belangrijkheid van bepaalde aspecten, benoemen van huidige succesfactoren en kernwaarden
  • Externe Analyse
  • markt definiëren, belanghebbenden en concurrentieanalyse
  • Strategische Analyse
  • situatieanalyse, sterkte – zwakte – kansen en bedreigingen vertalen naar een confrontatie mix en marktfactoren bepalen
  • Marketingstrategie
  • marketingmix (product, prijs, plaats, personeel, promotie, proces)

Dit resulteert in een plan van aanpak cq. adviesnotitie, dat ‘hapklaar’ is voor de ondernemer.

(*) bronnen:
‘MKB-ers denken te veel vanuit hun onderbuik over marketing’ – Hans van der Klis (16-12-2013)

8 van de 10 MKB-bedrijven in Nederland hadden voor 2012 niet of nauwelijks marketingbudget conform BusinessLocus-onderzoek van Motivaction onder bijna 1500 MKB-ers

Misschien ook interessant

Stelling: CX is belangrijker dan marketing

A satisfied customer is the best strategy of all!
Meer lezen

Stelling: ‘Alle Nederlandse retailers moeten uitgever worden’

Sommige consumenten waarderen misschien een minder digitale en meer traditionele aanpak. 
Meer lezen

Stelling: 'B2B marketing is moeilijker dan B2C'

Focus op positionering versus focus op branding. Het eerste wat in mij opkomt, is dat B2B marketing meer van je vraagt als het gaat over de feitelijke en vaak inhoudelijke aspecten van de dienst of het product.
Meer lezen

Stelling: Krimpflatie is oplichting van de consument

Lees de reactie van Ina Oome Miss Marketing alias Bonaire Blogger zoals gepubliceerd in Marketing Tribune. Belangrijkste quote: 'Moreel kompas lijkt volledig te ontbreken.'
Meer lezen

Miss Marketing in Marketing Tribune

Volgende week verschijnt mijn 14e bijdrage in Marketing Tribune. Het zal wel mijn eerste bijdrage zijn als Miss Marketing Bonaire c.q. Bonaire Blogger. Paar duizend kilometer verder, met flamingo's in plaats van reigers en het hele jaar rond mooi weer.
Meer lezen