Nut en noodzaak van marketing

Auteur: Ina Oome
Categorie: column by INA!

Ondernemers denken vaak vanuit hun onderbuik als het marketing betreft (*) en meestal doen ze weinig tot niets aan marketing. Veelal denken ze vanuit kosten in plaats vanuit opbrengsten, daarnaast is marketing voor veel MKB-ondernemers een synoniem voor reclame of promotie. Waardoor de inzet van reclame en promotie vaak op onderbuikgevoel gedaan wordt en er aan marketing geen aandacht wordt besteed.

Strategie

Juist dat is tegenstrijdig, enerzijds besparen en anderzijds op onderbuikgevoel investeren. Wat als gevolg kan hebben dat ‘een ondernemer schiet met hagel’ in plaats van ‘weet waarop hij richt’. Wil je op termijn effectief omgaan met het marketingbudget en mee kunnen met de markt, concurrentie en ontwikkelingen dan is het zaak te zorgen dat de marketing strategisch op de rit staat.

‘Marketingstrategie is door de dynamische markt meer en meer van belang. Wie had er ooit gedacht dat bijvoorbeeld TNT-post  biefstukken zou gaan bezorgen? Dat online product customizing massaal door consumenten zou worden geadopteerd?’ De wereld verandert en verandert in hoog tempo. Vasthouden aan tradities en de uitspraak: ‘Maar we doen dit al jaren zo’ is geen optie. Het zijn niet de sterksten, maar de meest veranderingsgezinden die overleven.

De markt is veeleisender, de concurrentie is groter en de wereld dynamischer. Dit zorgt ervoor dat nagenoeg elke onderneming gedwongen wordt om hun concepten en verdienmodellen tegen het licht te houden en elke twee jaar de koers van het bedrijf moet evalueren en aanscherpen.

Marketingplan

Een goed doordacht marketingplan kan daarbij zijn dienst bewijzen. Zo kan er minstens eens in de twee jaar gekeken worden of de koers van het bedrijf het gewenste resultaat genereerd. Dat hoeft geen hoogdravend theoretisch rapport te zijn. Met de juiste verkenning van de markt, trends en wensen van het bedrijf kan een marketing strateeg dit vertalen naar een werkbaar adviesrapport met opsommingen op een tiental A4-tjes.

Een gedegen en begrijpelijke kapstok voor de ondernemer dat bestaat uit de kennis en ervaring van de ondernemer dat aan de hand van besprekingen wordt getoetst en afgezet tegen de informatie vanuit de markt.

  • Inventarisatie
  • doelstelling en vraagstukken van de ondernemer, wat is de missie en visie
  • Interne Analyse
  • algemene evaluatie en recapitulatie van de onderneming, aanduiden van de mate van belangrijkheid van bepaalde aspecten, benoemen van huidige succesfactoren en kernwaarden
  • Externe Analyse
  • markt definiëren, belanghebbenden en concurrentieanalyse
  • Strategische Analyse
  • situatieanalyse, sterkte – zwakte – kansen en bedreigingen vertalen naar een confrontatie mix en marktfactoren bepalen
  • Marketingstrategie
  • marketingmix (product, prijs, plaats, personeel, promotie, proces)

Dit resulteert in een plan van aanpak cq. adviesnotitie, dat ‘hapklaar’ is voor de ondernemer.

(*) bronnen:
‘MKB-ers denken te veel vanuit hun onderbuik over marketing’ – Hans van der Klis (16-12-2013)

8 van de 10 MKB-bedrijven in Nederland hadden voor 2012 niet of nauwelijks marketingbudget conform BusinessLocus-onderzoek van Motivaction onder bijna 1500 MKB-ers

Misschien ook interessant

Stelling: De invloed van marketing op jongeren wordt overschat

‘Ondanks bewustheid zijn jongeren toch ontvankelijk', aldus Miss Marketing op de stelling: De invloed van marketing op jongeren wordt overschat.
Meer lezen

Stelling: ook merkvertrouwen is onderhevig aan inflatie

Nu denk ik dat het vooral merken treft die nog niet of helemaal niet meebewegen met alle veranderingen. Er is een post-pandemische revolutie gaande. En net als ten tijde van industriële en digitale revolutie zullen de niet veranderingsgezinde het niet overleven.
Meer lezen

Groen van jaloezie

Groen van jaloezie want er is altijd Baas boven Baas deze lokale rakker alias de Burgemeester mag gewoon heerlijk de hele dag in de zon zitten.. mij de ogen uitsteken terwijl ik achter de laptop de dagen aftel …zon zitten.. mij de ogen uitsteken terwijl ik achter de laptop de dagen aftel …
Meer lezen

Bon Pasku ?

To all Fl'Amigo's ? Feliz Navidad ? Bon Pasku ? Merry Christmas ✨Prettige Kerstdagen ? en hopelijk een heel goed 2022 ❣ Tot die tijd ga ik het er ondanks alles van nemen en ? dat volgend jaar het voor velen een stuk ☀️ uit ziet ??‍♀️ iNA! is gesloten van 23 december 2021 tot en met 5 januari 2022
Meer lezen

Meet Bob

Bob is een Caribische flamingo. Zijn leven nam een dramatische wending toen hij tegen een hotelraam vloog, waardoor hij een zware hersenschudding opliep.
Meer lezen