Nut en noodzaak van marketing

Auteur: Ina Oome
Categorie: column by INA!

Ondernemers denken vaak vanuit hun onderbuik als het marketing betreft (*) en meestal doen ze weinig tot niets aan marketing. Veelal denken ze vanuit kosten in plaats vanuit opbrengsten, daarnaast is marketing voor veel MKB-ondernemers een synoniem voor reclame of promotie. Waardoor de inzet van reclame en promotie vaak op onderbuikgevoel gedaan wordt en er aan marketing geen aandacht wordt besteed.

Strategie

Juist dat is tegenstrijdig, enerzijds besparen en anderzijds op onderbuikgevoel investeren. Wat als gevolg kan hebben dat ‘een ondernemer schiet met hagel’ in plaats van ‘weet waarop hij richt’. Wil je op termijn effectief omgaan met het marketingbudget en mee kunnen met de markt, concurrentie en ontwikkelingen dan is het zaak te zorgen dat de marketing strategisch op de rit staat.

‘Marketingstrategie is door de dynamische markt meer en meer van belang. Wie had er ooit gedacht dat bijvoorbeeld TNT-post  biefstukken zou gaan bezorgen? Dat online product customizing massaal door consumenten zou worden geadopteerd?’ De wereld verandert en verandert in hoog tempo. Vasthouden aan tradities en de uitspraak: ‘Maar we doen dit al jaren zo’ is geen optie. Het zijn niet de sterksten, maar de meest veranderingsgezinden die overleven.

De markt is veeleisender, de concurrentie is groter en de wereld dynamischer. Dit zorgt ervoor dat nagenoeg elke onderneming gedwongen wordt om hun concepten en verdienmodellen tegen het licht te houden en elke twee jaar de koers van het bedrijf moet evalueren en aanscherpen.

Marketingplan

Een goed doordacht marketingplan kan daarbij zijn dienst bewijzen. Zo kan er minstens eens in de twee jaar gekeken worden of de koers van het bedrijf het gewenste resultaat genereerd. Dat hoeft geen hoogdravend theoretisch rapport te zijn. Met de juiste verkenning van de markt, trends en wensen van het bedrijf kan een marketing strateeg dit vertalen naar een werkbaar adviesrapport met opsommingen op een tiental A4-tjes.

Een gedegen en begrijpelijke kapstok voor de ondernemer dat bestaat uit de kennis en ervaring van de ondernemer dat aan de hand van besprekingen wordt getoetst en afgezet tegen de informatie vanuit de markt.

  • Inventarisatie
  • doelstelling en vraagstukken van de ondernemer, wat is de missie en visie
  • Interne Analyse
  • algemene evaluatie en recapitulatie van de onderneming, aanduiden van de mate van belangrijkheid van bepaalde aspecten, benoemen van huidige succesfactoren en kernwaarden
  • Externe Analyse
  • markt definiëren, belanghebbenden en concurrentieanalyse
  • Strategische Analyse
  • situatieanalyse, sterkte – zwakte – kansen en bedreigingen vertalen naar een confrontatie mix en marktfactoren bepalen
  • Marketingstrategie
  • marketingmix (product, prijs, plaats, personeel, promotie, proces)

Dit resulteert in een plan van aanpak cq. adviesnotitie, dat ‘hapklaar’ is voor de ondernemer.

(*) bronnen:
‘MKB-ers denken te veel vanuit hun onderbuik over marketing’ – Hans van der Klis (16-12-2013)

8 van de 10 MKB-bedrijven in Nederland hadden voor 2012 niet of nauwelijks marketingbudget conform BusinessLocus-onderzoek van Motivaction onder bijna 1500 MKB-ers

Misschien ook interessant

Stelling: Makers hoeven niets van marketing te weten

Bekeken vanuit het perspectief dat de makers als vakmensen een wezenlijke bijdrage leveren aan het eindresultaat, is het op z’n minst praktisch dat ze iets weten van marketing.
Meer lezen

Deze flamingo is dus eigenlijk een reiger met ambities.

Dankzij mijn voorliefde voor flamingo’s (misschien nog wel meer voor de landen waar ze leven 😉 ) kwam ik deze foto tegen. Juist in deze foto zag ik ineens de gelijkenis met een reiger.
Meer lezen

Stelling: Cancel culture nekt creativiteit

Het is plausibel dat de cancel culture creativiteit nekt of in ieder geval de durf om een creatief resultaat daadwerkelijk publiekelijk te tonen.
Meer lezen

Stelling: Corona heeft de consument voorgoed veranderd

‘Niets is hetzelfde en eigenlijk is er ook niets veranderd’
Meer lezen

Stelling: Consuminderen is een contradictio in terminis voor marketeers

ʻUITGEVEN OM TE BESPAREN LIJKT HET NIEUWE VERDIENMODELʼ
Meer lezen