‘De wereld verandert snel en het is niet de sterkste die wint, maar de meest veranderingsgezinde!’

Het is een veel gehoord statement van marketeers wanneer zij willen benadrukken dat de marketingplannen vernieuwend moeten zijn. Nu is het de beurt aan de marketingorganisaties en –afdelingen om te veranderen. En hopelijk roepen directies en managers binnenkort tegen de marketeers: ‘De wereld verandert snel en het is niet de sterkste die wint, maar de meest veranderingsgezinde!’ wanneer zij aan de hand van de belangrijke trends de inzet van marketing hervormen.

Marketing veranderd

Marketing is reeds sterk veranderd, echter de organisatie van marketingactiviteiten niet. Terwijl marketing steeds dynamischer wordt en snelheid en flexibiliteit een grotere rol gaan spelen, is de organisatie ervan conservatief en star.

Projectmatige aanpak waarbij multifunctionele teams effectief scrum methodiek toepassen in plaats van ellenlange vergaderingen. Zorg ervoor dat er meer mandaat, zelfstandigheid, flexibiliteit en professionaliteit is en dat daar de marketingorganisatie op ingericht is.

Een goede basis met professionals die flexibel werken en zorgen voor continuïteit, kennisbewaking en strategie. Aangevuld met een netwerk aan experts, zowel specialisten als generalisten, die je kunt inzetten op de momenten, dat het wenselijk is. Niet alleen goed voor de verdeling van capaciteit, maar zeker ook voor de inbreng van nieuwe kennis en ideeën.

Als marketeer ben ik zelf enorm voorstander van deze ontwikkelingen en het artikel dat hierover recent verscheen heb ik dan ook direct op Twitter gedeeld. Ik hoop ook echt dat dergelijke projectmatige aanpak organisaties vorm gaan krijgen zodat ook marketing als organisatie of afdeling de boost krijgt die marketeers dagelijks geven aan het op de kaart zetten van een bedrijf, product of merk!